<< >>
Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > Zamówienie nr 06/2010
Zamówienie nr 06/2010 Drukuj

Dostawa mebli wraz z montażem

Data ogłoszenia  2010.06.09


Ogłoszenie o zamówieniu 2010.06.09

SIWZ

Rysunki

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 43
  ul. Świętojańska 5 I piętro
  • Rzut rozmieszczenia projektowanych mebli  rys.43_1
  • Schemat zabudowy w rozbiciu na elementy  rys.43_2
  • Schemat zabudowy w rozbiciu na elementy  rys.43_3
  • Schemat zabudowy w rozbiciu na elementy  rys.43_4
  • Schemat zabudowy w rozbiciu na elementy  rys.43_5
  • Schemat zabudowy w rozbiciu na elementy  rys.43_6
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 24
  ul. Świętojańska 5 III piętro
  • Rzut rozmieszczenia projektowanych mebli  rys.24_1
  • Schemat zabudowy w rozbiciu na elementy  rys.24_2
  • Schemat zabudowy w rozbiciu na elementy  rys.24_3
  • Schemat zabudowy w rozbiciu na elementy  rys.24_4
  • Schemat zabudowy w rozbiciu na elementy  rys.24_5

Załączniki do formularza

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

-------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2010.06.22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2010.06.30
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania -------