Góry i jeziora Kirgistanu

Treść relacji

13 lutego 2024 roku w „Piwnicy pod Regałami” odbyło otwarte spotkanie Polskiego Klubu Górskiego. Anna Okopińska opowiedziała o doświadczeniach dwóch wypraw do Kirgistanu. Opowieść o pięknie przyrody kraju, którego 90% powierzchni stanowią góry ilustrowana była fotografiami. Licznie przybyłe audytorium podążało za narracją o egzotyce wysokogórskich hal na których  pasą się swobodnie tabuny koni, krowy, kozy i owce; a pasterze mieszkają przez całe lato w jurtach rozstawionych nad malowniczymi jeziorami. Autorka mówiła o niezwykłych wrażeniach i możliwościach pieszej wędrówki, której towarzyszą olśniewające widoki na lodowcowe partie gór Tian Szan. 
Organizatorem spotkania był Polski Klub Górski, a gospodarzem Czytelnia Naukowa Nr VII. 
Zachęcamy do uczestnictwa w planowanym kolejnym wieczorze 27 lutego o godzinie 17:00. Tym razem w „Piwnicy pod Regałami” wystąpi Janusz Szewczyk.

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.