Piwnica pod Regałami - Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL)

Tytuł sekcji
Koordynatorzy MAL

Krystyna Chwazik 
Maciej Klimczak

Tytuł sekcji
Adres

ul. Świętojańska 5
00-266 Warszawa

Co robimy

W lutym 2018 roku w budynku Biblioteki na warszawskiej Starówce przy ul. Świętojańskiej 5 rozpoczęła swoją działalność „Piwnica pod Regałami” - Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL).

„Piwnica pod Regałami” powstała z inicjatywy pracowników Czytelni Naukowej Nr VII. Dzięki wsparciu Burmistrza Dzielnicy Śródmieście oraz otrzymanej dotacji, przeprowadzono remont piwnicy, zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt do prezentacji multimedialnych. 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udostępniając swoją przestrzeń pragnie wspierać działania i inicjatywy społeczne mieszkańców. 

Zapraszamy do współtworzenia tego miejsca i zgłaszania propozycji programu działania.

 

Informator

Informator
Brak komunikatów.

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!