Kody ebook

28.12.2023,

Legimi i Empik Go

Legimi

Biblioteka we współpracy z serwisem Legimi zaprasza do korzystania z bezpłatnych kodów dostępu. Każdy z kodów zapewnia dostęp na 2 urządzeniach (także 2 smartfony) do oferty 192.000 ebooków oraz ponad 75.000 audiobooków i synchrobooków (z możliwością czytania na czytnikach marki Kindle).

Więcej informacji na stronie: https://www.legimi.pl/mazowieckie/

Empik Go

Od stycznia 2024 roku zapraszamy Czytelników Biblioteki do korzystania z bezpłatnych kodów do platformy Empik Go. 

Biblioteka oferuje dostęp do 2 dowolnych audiobooków lub ebooków miesięcznie z PEŁNEGO KATALOGU 130 TYSIĘCY TYTUŁÓW.         

Ważne!

 • podcasty nie wykorzystują limitu – czytelnicy mogą słuchać do woli wszystkich podcastów dostępnych w ofercie
 • seriale audio - cały sezon serialu (wszystkie odcinki) zliczają się w ramach 1 limitu
 • wspomniane dwa tytuły przyznawane są na kod, oznacza to, że każdy czytelnik ma równe szanse na wykorzystanie swojego limitu bez względu jak dużo czyta 
 • czytelnicy mogą wybierać z pełnego katalogu, który ciągle się powiększa o premiery - co miesiąc w abonamencie Empik Go pojawia się 500 nowych audiobooków i 1500 nowych ebooków.

  Więcej informacji na stronie: https://www.empik.com/go/biblioteki/kod

 

Zasady udostępniania kodów Legimi i Empik Go:

1. Słownik  

 • kod – oznacza ciąg znaków umożliwiających korzystanie z Legimi lub Empik Go,    
 • Czytelnik - osoba posiadająca aktywną Kartę Identyfikującą Czytelnika z adresem zarejestrowanym w Bibliotece,    
 • Biblioteka – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 9/15,    
 • regulamin platformy – regulamin usługi Legimi lub Empik Go dostępny na stronach Legimi lub Empik Go.  

2. Biblioteka posiada ograniczoną liczbę kodów, o których mowa w punkcie 1.
3. Biblioteka odmawia Czytelnikowi przyznania kodu, gdy na jego koncie znajdują się przetrzymane materiały biblioteczne lub naliczona jest opłata za ich przetrzymanie, lub Czytelnik został wykluczony.    
4. Czytelnik zgłasza chęć otrzymania kodu w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kodyebook@biblioteka.waw.pl ze swojego adresu mailowego, zapisanego w systemie bibliotecznym. W treści wiadomości należy wpisać: numer Karty Identyfikacyjnej Czytelnika oraz imię i nazwisko, a w temacie wiadomości Empik Go lub Legimi.    
5. Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 4, przyjmowane są każdego pierwszego roboczego dnia miesiąca od godziny 8:00, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej https://www.biblioteka.waw.pl/kodyebook.    
6. Kody przydzielane są w kolejności wpływu zgłoszeń zgodnych z treścią z punktu 4.    
7. Czytelnik może otrzymać jeden kod nie częściej niż raz na dwa miesiące liczone od momentu przyznania.    
8. Zabrania się przekazywania kodu osobom trzecim.    
9. Czytelnikowi nieletniemu i jego opiekunowi zarejestrowanemu w systemie bibliotecznym, może zostać przydzielony tylko jeden kod.    
10. Czytelnikowi może być przyznany kod, jeżeli spełnia warunki niniejszych zasad.    
11. Brak odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 4, oznacza nieprzyznanie kodu.    
12. Sprawy związane z działaniem Legimi i Empik Go określają regulaminy platformy.

 

Harmonogram udostępniania kodów Legimi oraz Empik Go w 2024 roku:

 • 2 stycznia,

 • 1 lutego,

 • 1 marca,

 • 2 kwietnia,

 • 6 maja,

 • 3 czerwca,

 • 1 lipca,

 • 1 sierpnia,

 • 2 września,

 • 1 października,

 • 4 listopada,

 • 2 grudnia.

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!